Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 7.2 trang 75 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao:...

Bài 7.2 trang 75 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao: Có hai khối lập phương , một làm ra từ một đơn tinh thể và một làm ra từ thủy tinh. Bỏ qua...

Bài 7.2 trang 75 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. Khối lập phương làm ra từ đơn tinh thể không giữ được dạng lập phương vì đơn tinh thể có tính dị hướng .. CHƯƠNG VII: CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ

Có hai khối lập phương , một làm ra từ một đơn tinh thể và một làm ra từ thủy tinh. Bỏ qua khối này vào nước nóng thì chúng còn giữ được hình dạng hay không ?

Khối lập phương làm ra từ đơn tinh thể không giữ được dạng lập phương vì đơn tinh thể có tính dị hướng .

Quảng cáo