Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 7.18* trang 77 Sách bài tập Lý 10 Nâng cao: Khi...

Bài 7.18* trang 77 Sách bài tập Lý 10 Nâng cao: Khi nhỏ giọt , các giọt chì thu về dạng có mặt ngoài nhỏ nhất , đó là dạng hình cầu . Sau đó...

Bài 7.18* trang 77 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. Khi nhỏ giọt , các giọt chì thu về dạng có mặt ngoài nhỏ nhất , đó là dạng hình cầu . Sau đó các giọt. CHƯƠNG VII: CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ

Để làm ra các viên đạn chì hình cầu nhỏ , người ta nấu chảy chì và cho chì chảy nhỏ giọt vào nước lạnh. Tại sao?

Khi nhỏ giọt , các giọt chì thu về dạng có mặt ngoài nhỏ nhất , đó là dạng hình cầu . Sau đó các giọt chì được làm nguội trong nước .

Quảng cáo