Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 7.16* trang 76 Sách BT Lý lớp 10 Nâng cao: Khi...

Bài 7.16* trang 76 Sách BT Lý lớp 10 Nâng cao: Khi tăng diện tích bề mặt của khối lỏng ở nhiệt độ không đổi thì :...

Bài 7.16* trang 76 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. Giải:. CHƯƠNG VII: CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ

Tìm câu trả lời đúng .

Khi tăng diện tích bề mặt của khối lỏng ở nhiệt độ không đổi thì :

A. Lớp bề mặt khối mỏng đi .

Quảng cáo

B. Khoảng cách giữa các phân tử ở bề mặt khối lỏng tăng lên.

C. Gồm cả A và B.

D. Có thêm các phân tử chất lỏng đi từ trong lòng khối lỏng ra lớp bề mặt .

Câu D. Giải thích thêm: Lớp bề mặt khối lỏng là lớp phân tử có bề dày xác định. Khoảng cách giữa các phân tử khối lỏng thay đổi khi nhiệt độ khối lỏng thay đổi .

Quảng cáo