Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 7.19 trang 77 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Tại sao...

Bài 7.19 trang 77 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Tại sao những giọt dầu nổi trên mặt nước có dạng hình tròn ?...

Bài 7.19 trang 77 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. Giọt dầu thu về dạng có diện tích bề mặt nhỏ nhất , trong trường hợp này là dạng hình tròn .. CHƯƠNG VII: CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ

Tại sao những giọt dầu nổi trên mặt nước có dạng hình tròn ?

Giọt dầu thu về dạng có diện tích bề mặt nhỏ nhất , trong trường hợp này là dạng hình tròn .

Quảng cáo