Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 7.22 trang 77 Sách BT Lý lớp 10 Nâng cao: Tại...

Bài 7.22 trang 77 Sách BT Lý lớp 10 Nâng cao: Tại sao trên một lá cây ( như lá sen,…) sương có thể đọng thành những giọt hình cầu , còn một...

Bài 7.22 trang 77 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. Sương không dính ướt một số loại lá cây ( như lá sen,..) nhưng dính ướt một số loại lá cây khác .. CHƯƠNG VII: CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ

Tại sao trên một lá cây ( như lá sen,…) sương có thể đọng thành những giọt hình cầu , còn một số lá cây khác thì ướt sương?

Sương không dính ướt một số loại lá cây ( như lá sen,..) nhưng dính ướt một số loại lá cây khác .

Quảng cáo