Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 7.24* trang 77 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao...

Bài 7.24* trang 77 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao : CHƯƠNG VII: CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ...

Bài 7.24* trang 77 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao . Giải:. CHƯƠNG VII: CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ

Cùng một ống nhỏ giọt và cùng một lượng nước người ta làm thí nghiệm hai lần, lần thứ nhất nhỏ giọt với nước ở 80C và lần thứ hai nhỏ giọt với nước ở 800C. Hỏi hệ số căng bề mặt của nước thay đổi như thế nào theo nhiệt độ? Biết rằng trong lần thứ nhất nhỏ được 40 giọt , còn lần thứ hai nhỏ được 48 giọt .

Giảm đi 1,2 lần , nghĩa là : \({{\sigma ({8^0}C)} \over {\sigma ({{80}^0}C)}} = 1,2.\)

Quảng cáo