Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 7.34 trang 79 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao:...

Bài 7.34 trang 79 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao: Có thể làm cho nước sôi mà không cần đun được không?...

Bài 7.34 trang 79 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. CHƯƠNG VII: CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ

Có thể làm cho nước sôi mà không cần đun được không?

Có thể , chỉ cần hút khí để giảm áp suất tác dụng lên mặt thoáng của nước .

Quảng cáo