Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 1 trang 124 Sinh lớp 10 Nâng cao: Vang là một...

Câu 1 trang 124 Sinh lớp 10 Nâng cao: Vang là một đồ uống quý và bổ dưỡng có đúng không ? Vì sao ?...

Câu 1 trang 124 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 36: Thực hành: Lên men êtilic.

Vang là một đồ uống quý và bổ dưỡng có đúng không ? Vì sao ?

Vang là đồ uống quý vì nó là rượu nhẹ có tác dụng kích thích tiêu hoá (nếu không uống nhiều quá) đồng thời cung cấp nhiều loại vitamin có sẵn trong dịch quả và được nấm men hình thành trong quá trình lên men.

Quảng cáo