Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 2 trang 124 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Tại sao...

Câu 2 trang 124 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Tại sao người ta nói vang hoặc rượu sâmpanh đã mở phải uống hết ?...

Câu 2 trang 124 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 36: Thực hành: Lên men êtilic.

Tại sao người ta nói vang hoặc rượu sâmpanh đã mở phải uống hết ?

Vang hoặc sâm-panh đã mở thì phải uống hết để hôm sau dễ bị chua, rượu nhạt đi do bị lên men axêtic.

Quảng cáo