Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Giải thích: Rượu nhẹ (hoặc bi để lâu có váng trắng và...

Giải thích: Rượu nhẹ (hoặc bi để lâu có váng trắng và vị chua gắt, để lâu nữa thì có mùi thối ủng...

Chia sẻ
Câu 3 trang 124 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 36: Thực hành: Lên men êtilic.

Rượu nhẹ (hoặc bia) để lâu có váng trắng và vị chua gắt, để lâu nữa thì có mùi thối ủng. Hãy giải thích hiện tượng trên.

Rượu nhẹ (hoặc bia) để lâu bị lên men axêtic tạo thành dấm nên có vị chua để lâu nữa axit axêtic bị ôxi hoá tạo thành C02 và nước làm cho dấm bị nhạt đi.

Quảng cáo

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...