Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 4 trang 133 SGK Sinh 10 Nâng cao: Nấm sợi có...

Câu 4 trang 133 SGK Sinh 10 Nâng cao: Nấm sợi có thể sinh sản bằng các loại bào tử hữu tính nào ?...

Câu 4 trang 133 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 39: Sinh trưởng của vi sinh vật.

Nấm sợi có thể sinh sản bằng các loại bào tử hữu tính nào ?

Nấm sợi có thể sinh sản bằng bào tử hữu tính là bào tử tiếp hợp. Bào tử tiếp hợp được bao bọc bởi một vách dày, màu sẫm giúp chúng kháng được khô hạn và nhiệt độ cao.

Quảng cáo