Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 13 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Phân biệt...

Câu 13 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Phân biệt nguyên phân với giảm phân...

Câu 13 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 32. Ôn tập phần một và phần hai.

Phân biệt nguyên phân với giảm phân.

* Nguyên phân :

– Xảy ra ở tất cả các dạng tế bào.

– Chỉ có một lần phân bào.

– Không có sự tiếp hợp và hoán vị gen.

Quảng cáo

– Kết quả tạo ra 2 tế bào con có số lượng NST giống tế bào mẹ (2n).

* Giảm phân :

– Chỉ xảy ra ở tế bào sinh dục chín.

– Trải qua 2 lần phân bào.

– Có tiếp hợp và hoán vị gen.

– Các NST kép ở kì giữa I xếp thành hai hàng ở mặt phẳng xích đạo, phân li độc lập và tổ hợp tự do đi về 2 cực tế bào (kì sau) hình thành 2 tế bào con (kì cuối) với n NST kép.

– Kết quả tạo ra 4 tế bào con có số lượng NST giảm đi một nửa (n).

Quảng cáo