Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 9 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Phân biệt...

Câu 9 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Phân biệt quang tổng hợp với hoá tổng hợp...

Chia sẻ
Câu 9 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 32. Ôn tập phần một và phần hai.

Phân biệt quang tổng hợp với hoá tổng hợp.

Sự giống và khác nhau giữa quang tổng hợp và hoá tổng hợp :

– Giống nhau: Đều tổng hợp chất hữu cơ đặc trưng cho cơ thể từ các chất vô cơ.

– Khác nhau:

+ Hoá tổng hợp: đồng hoá CO2 nhờ năng lượng của các phản ứng ôxi hoá để tổng hợp các chất hữu cơ đặc trưng cho cơ thể.

+ Quang tổng hợp: tổng hợp các chất hữu cơ từ các chất vô cơ nhờ năng lượng ánh sáng do các sắc tố quang hợp hấp thu, được chuyển hoá và tích luỹ ở dạng năng lượng hóa học tiềm tàng trong các hợp chất hữu cơ của tế bào.