Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 1 trang 35 SGK Hình học 10 Nâng cao, Cho tam...

Bài 1 trang 35 SGK Hình học 10 Nâng cao, Cho tam giác ABC. Gọi A', B', C' lần lượt là trung điểm các cạnh BC, CA, AB....

Cho tam giác ABC. Gọi A', B', C' lần lượt là trung điểm các cạnh BC, CA, AB. Bài 1 trang 35 SGK Hình học 10 Nâng cao – Ôn tập chương I – Vectơ

Bài 1 Cho tam giác \(ABC\). Gọi \(A’, B’, C’\) lần lượt là trung điểm các cạnh \(BC, CA, AB\). Vectơ \(\overrightarrow {{A’}{B’}} \) cùng hướng với vectơ nào trong các vectơ sau đây ?

(A) \(\overrightarrow {AB} \) ;                                  (B) \(\overrightarrow {A{C’}} \) ;

Quảng cáo

(C) \(\overrightarrow {BA} \) ;                                  (D) \(\overrightarrow {{C’}B} \) .

Chọn (C).

Quảng cáo