Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 20 trang 53 SGK Đại số 10 nâng cao, Có phải...

Bài 20 trang 53 SGK Đại số 10 nâng cao, Có phải mọi đường thẳng trong mặt phẳng toạ độ đều là đồ thị của một hàm số nào đó không ?...

Có phải mọi đường thẳng trong mặt phẳng toạ độ đều là đồ thị của một hàm số nào đó không ? Vì sao?. Bài 20 trang 53 SGK Đại số 10 nâng cao – Bài 2: Hàm số bậc nhất

Có phải mọi đường thẳng trong mặt phẳng toạ độ đều là đồ thị của một hàm số nào đó không ? Vì sao?

Quảng cáo

Không phải.

Vì mỗi đường thẳng trong mặt phẳng tọa độ đều là đồ thị của một hàm số nào đó. Với các đường thẳng cùng phương với trục tung (có phương trình x = a) không là đồ thị của một hàm số.

Quảng cáo