Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 22 trang 95 SGK Hình học 10 Nâng cao, Viết phương...

Bài 22 trang 95 SGK Hình học 10 Nâng cao, Viết phương trình đường tròn (C) trong mỗi trường hợp sau...

Viết phương trình đường tròn (C) trong mỗi trường hợp sau. Bài 22 trang 95 SGK Hình học 10 Nâng cao – Bài 4. Đường tròn

Viết phương trình đường tròn (C) trong mỗi trường hợp sau

a) (C) có tâm I(1, 3) và đi qua điểm A(3, 1)

b) (C) có tâm I(-2, 0) và tiếp xúc với đường thẳng \(\Delta :2x + y – 1 = 0.\)

Quảng cáo

Giải

a) Bán kính đường tròn (C) là: \(IA = \sqrt {{2^2} + {{( – 2)}^2}}  = 2\sqrt 2 \)

Phương trình đường tròn (C) là: \({\left( {x – 1} \right)^2} + {\left( {y – 3} \right)^2} = 8\)

b)  Bán kính của đường tròn (C) là:

 \(R = d\left( {I,\Delta } \right) = {{|2.( – 2) + 0 – 1|} \over {\sqrt {{2^2} + {1^2}} }} = {5 \over {\sqrt 5 }} = \sqrt 5 \)

Phương trình đường tròn (C) là:  \({\left( {x + 2} \right)^2} + {y^2} = 5.\)

Quảng cáo