Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 28 trang 59 SGK Đại số 10 nâng cao, Gọi (P)...

Bài 28 trang 59 SGK Đại số 10 nâng cao, Gọi (P) là đồ thị của hàm số y = ax2 + c. Tìm a và c trong mỗi trường hợp sau:...

Gọi (P) là đồ thị của hàm số y = ax2 + c. Tìm a và c trong mỗi trường hợp sau:. Bài 28 trang 59 SGK Đại số 10 nâng cao – Bài 3: Hàm số bậc hai

Gọi (P) là đồ thị của hàm số y = ax2 + c. Tìm a và c trong mỗi trường hợp sau:

a) y nhận giá trị bằng 3 khi x = 2 và có giá trị nhỏ nhất là -1;

b) Đỉnh của parabol (P) là I(0; 3) và một trong hai giao điểm của (P) với trục hoành là A(-2; 0).

a) Ta có:

Quảng cáo

\(y(2) = 3 ⇔ 4a + c = 3 \;\;(1)\)

\(y\) có giá trị nhỏ nhất là \(-1\) khi \(c = -1\) và \(a > 0\)

Thay \(c = -1\) vào (1) ta được \(a = 1\) (nhận)

Vậy \(a = 1; c = -1\)

b) \(I (0; 3) ∈ (P)\) nên \(c = 3\)

\(A(-2; 0) ∈ (P)\)  nên \(4a + c = 0 ⇒ a =  – {3 \over 4}\)

Vậy \(a =  – {3 \over 4} ; c = 3\)

Quảng cáo