Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 2 trang 42 Đại số 10: Bài 3. Hàm số...

Câu hỏi 2 trang 42 Đại số 10: Bài 3. Hàm số bậc hai...

Câu hỏi 2 trang 42 SGK Đại số 10. Lời giải chi tiết Bài 3. Hàm số bậc hai

Vẽ parabol \(y =  – 2{x^2} + x + 3\)

Quảng cáo

Đỉnh I\(({1 \over 4};\,{{28} \over 5})\)

Trục đối xứng là đường thẳng x = \({1 \over 4}\)

Giao điểm với trục Oy là điểm (0;3)

Giao điểm với trục Ox là điểm (\({3 \over 2}\);0) và (-1;0)

Theo TTHN

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10