Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 1 trang 42 SGK Đại số 10: Nhắc lại các...

Câu hỏi 1 trang 42 SGK Đại số 10: Nhắc lại các kết quả đã biết về đồ thị của hàm số y = ax2....

Câu hỏi 1 trang 42 SGK Đại số 10. Bài 3. Hàm số bậc hai

Nhắc lại các kết quả đã biết về đồ thị của hàm số y = ax2.

Quảng cáo

Đồ thị hàm số y = ax2 là một parabol:

+ Nằm phía trên trục hoành nếu a > 0 và nhận điểm O(0;0) làm điểm thấp nhất.

+ Nằm phía dưới trục hoành nếu a < 0 và nhận điểm O(0;0) làm điểm cao nhất.

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10