Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 32 trang 126 SGK Đại số 10 nâng cao, Lập bảng...

Bài 32 trang 126 SGK Đại số 10 nâng cao, Lập bảng xét dấu của các biểu thức...

Lập bảng xét dấu của các biểu thức. Bài 32 trang 126 SGK Đại số 10 nâng cao – Bài 4: Dấu của nhị thức bậc nhất

Lập bảng xét dấu của các biểu thức

a) \({{4 – 3x} \over {2x + 1}}\)

b) \(1 – {{2 – x} \over {3x – 2}}\)

c) \(x{(x – 2)^2}(3 – x)\)

d) \({{x{{(x – 3)}^2}} \over {(x – 5)(1 – x)}}\)

a) Ta có bảng xét dấu:

Quảng cáo

b)

Ta có: \(1 – {{2 – x} \over {3x – 2}} = {{4x – 4} \over {3x – 2}}\)

Ta có bảng xét dấu:

 

c) Ta có bảng xét dấu sau:

 

d) Ta có bảng xét dấu sau:

 

Quảng cáo