Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 36 trang 108 SGK Hình học 10 Nâng cao, Hỏi trong...

Bài 36 trang 108 SGK Hình học 10 Nâng cao, Hỏi trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?...

Hỏi trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?. Bài 36 trang 108 SGK Hình học 10 Nâng cao – Bài 6. Đường hypebol

Cho hypebol (H) có phương trình chính tắc \({{{x^2}} \over {{a^2}}} – {{{y^2}} \over {{b^2}}} = 1.\)  Hỏi trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

a) Tiêu cự của (H) là 2c, trong đó \({c^2} = {a^2} + {b^2}.\)

b) (H) có độ dài trục thực bằng 2a, độ dài trục ảo bằng 2b.

Quảng cáo

c) Phương trình hai đường tiệm cận của (H) là \(y =  \pm {a \over b}x.\)

d) Tâm sai của (H) là \(e = {c \over a} > 1.\)

Các mệnh đề đúng là: a);  b);  d).

Mệnh đề sai là: c).

Quảng cáo