Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 7 trang 45 SGK Đại số 10 nâng cao, Quy tắc...

Bài 7 trang 45 SGK Đại số 10 nâng cao, Quy tắc đặt tương ứng mỗi số thực dương với căn bậc hai của nó có phải là một hàm số không? Tại...

Quy tắc đặt tương ứng mỗi số thực dương với căn bậc hai của nó có phải là một hàm số không? Tại sao?. Bài 7 trang 45 SGK Đại số 10 nâng cao – Bài 1: Đại cương về hàm số

Quy tắc đặt tương ứng mỗi số thực dương với căn bậc hai của nó có phải là một hàm số không? Tại sao?

Quy tắc đặt tương ứng mỗi số thực dương với căn bậc hai của nó là một hàm số, vì mỗi số thực dương có một và chỉ một căn bậc hai số học tương ứng.

Quảng cáo