Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 8 trang 36 SGK Hình học 10 Nâng cao, Cho hình...

Bài 8 trang 36 SGK Hình học 10 Nâng cao, Cho hình thang ABCD với hai cạnh đáy là AB = 3a và CD = 6a....

Cho hình thang ABCD với hai cạnh đáy là AB = 3a và CD = 6a.. Bài 8 trang 36 SGK Hình học 10 Nâng cao – Ôn tập chương I – Vectơ

Bài 8. Cho hình thang \(ABCD\) với hai cạnh đáy là \(AB = 3a\) và \(CD = 6a\). Khi đó \(\left| {\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {CD} } \right|\) bằng bao nhiêu ?

(A) \(9a\) ;                                                     (B) \(3a\) ;

Quảng cáo

(C) \(-3a\) ;                                                  (D) \(0\).

Gọi \(E\) là trung điểm \(CD\). Ta có \(\left| {\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {CD} } \right| = \left| {\overrightarrow {DE}  + \overrightarrow {CD} } \right| = \left| {\overrightarrow {CE} } \right| = CE = 3a\).

Chọn (B).

Quảng cáo