Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Câu 1 trang 109 SGK Đại số 10 nâng cao, Chứng minh...

Câu 1 trang 109 SGK Đại số 10 nâng cao, Chứng minh đẳng thức sau:...

Chứng minh đẳng thức sau:. Câu 1 trang 109 SGK Đại số 10 nâng cao – Bài 1: Bất đẳng thức và chứng minh bất đẳng thức

Chứng minh rằng, nếu \(a > b\) và \(ab > 0\); \({1 \over a} < {1 \over b}\)

Quảng cáo

Ta có:

\({1 \over a} < {1 \over b} \Leftrightarrow {1 \over b} – {1 \over a} > 0 \Leftrightarrow {{a – b} \over {ab}} > 0\) ( đúng vì \(a – b > 0\) và \(ab > 0\))

Vậy \({1 \over a} < {1 \over b}\)

Quảng cáo