Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 1 trang 136 SGK Toán đại lớp 10:  

Câu hỏi 1 trang 136 SGK Toán đại lớp 10:  ...

Câu hỏi 1 trang 136 SGK Đại số 10. Bài 1. Cung và góc lượng giác

Sử dụng máy tính bỏ túi để đổi từ độ sang radian và ngược lại.

 

a) Đổi 35o47’25’’ sang radian

b) Đổi 3 rad ra độ

Quảng cáo

 

a) Đổi 35o47’25’’ sang radian

 

b) Đổi 3 rad ra độ

 

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10