Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 1 trang 138 Đại số 10: Cung lượng giác AD...

Câu hỏi 1 trang 138 Đại số 10: Cung lượng giác AD (h.45) có số đo là bao nhiêu ?...

Câu hỏi 1 trang 138 SGK Đại số 10.  . Bài 1. Cung và góc lượng giác

Cung lượng giác AD (h.45) có số đo là bao nhiêu ?

Quảng cáo

 

Cung lượng giác AD có số đo là

\(2\pi  + {\pi  \over 2} + {\pi  \over 4} = {{11\pi } \over 4}\)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10