Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 3 trang 103 SGK Đại số 10: Trong các khoảng...

Câu hỏi 3 trang 103 SGK Đại số 10: Trong các khoảng nào...

Câu hỏi 3 trang 103 SGK Đại số 10. Bài 5. Dấu của tam thức bậc hai

Trong các khoảng nào

a) f(x) = -2x2 + 3x + 5 trái dấu với hệ số của x2 ?

Quảng cáo

b) g(x) = -3x2 + 7x – 4 cùng dấu với hệ số của x2 ?

 

a) Với -1 < x < 5/2 thì f(x) trái dấu với hệ số của x2

b) Với x < 1 hoặc x > 4/3 thì g(x) cùng dấu với hệ số của x2

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10