Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 1 trang 96 SGK Toán đại lớp 10: Biểu diễn...

Câu hỏi 1 trang 96 SGK Toán đại lớp 10: Biểu diễn hình học tập nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn:3x + 2y > 0....

Câu hỏi 1 trang 96 SGK Đại số 10. Bài 4. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Biểu diễn hình học tập nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn: -3x + 2y > 0.

Quảng cáo

Vẽ đường thẳng (d): -3x + 2y = 0

 

Lấy điểm A(1; 1), ta thấy A ∉(d) và có: -3.1 + 2.1 < 0 nên nửa mặt phẳng bờ (d) không chưá A là miền nghiệm của bất phương trình. (miền hình không bị tô đậm)

 

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10