Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 2 trang 126 Đại số 10: Tính độ lệch chuẩn

Câu hỏi 2 trang 126 Đại số 10: Tính độ lệch chuẩn...

Câu hỏi 2 trang 126 SGK Đại số 10. Bài 4. Phương sai và độ lệch chuẩn

Tính độ lệch chuẩn…

Quảng cáo

 

Độ lệch chuẩn : s = √(s2) = 1,54

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10