Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 1 trang 148 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao, Đơn...

Bài 1 trang 148 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao, Đơn vị của động lượng là gì?...

Bài 31: Định luật bảo toàn động lượng – Bài 1 trang 148 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao . Đơn vị của động lượng là gì?

Đơn vị của động lượng là gì?

A.kg.m.s2.

Quảng cáo

B.kg.m.s.

C.kg.m/s.

D.kg/m.s.

Chọn C.

Quảng cáo