Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 2 trang 148 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao, Một...

Bài 2 trang 148 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao, Một quả bóng khối lượng m đang bay ngang với vận tốc v thì đập vào một bức tường và bật trở...

Bài 31: Định luật bảo toàn động lượng – Bài 2 trang 148 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao. Một quả bóng khối lượng m đang bay ngang với vận tốc v thì đập vào một bức tường và bật trở lại với cùng vận tốc. Độ biến thiên động lượng của quả bóng là bao nhiêu?

Một quả bóng khối lượng m đang bay ngang với vận tốc v thì đập vào một bức tường và bật trở lại với cùng vận tốc. Độ biến thiên động lượng của quả bóng là bao nhiêu?

A.mv.

B.-mv.

Quảng cáo

C.2mv.

D.-2mv.

Chọn D.

\(\eqalign{  & \Delta \overrightarrow p  = \overrightarrow {p’}  – \overrightarrow p  = m\overrightarrow {v’}  – m\overrightarrow v   \cr  &  = m\left( { – \overrightarrow v } \right) – m\overrightarrow v  =  – 2m\overrightarrow v   \cr  &  \Rightarrow \Delta p =  – 2mv \cr} \)

Quảng cáo