Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 1 trang 163 SGK Lý 10 nâng cao: Một ô tô...

Bài 1 trang 163 SGK Lý 10 nâng cao: Một ô tô tải khối lượng 5 tấn và một ô tô con khối lượng 1300kg chuyển động cùng chiều trên đường,...

Bài 34: Động năng. Định lí động năng – Bài 1 trang 163 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao. Một ô tô tải khối lượng 5 tấn và một ô tô con khối lượng 1300kg chuyển động cùng chiều trên đường, chiếc trước chiếc sau với cùng vận tốc không đổi 54km/h. Tính:

Một ô tô tải khối lượng 5 tấn và một ô tô con khối lượng 1300kg chuyển động cùng chiều trên đường, chiếc trước chiếc sau với cùng vận tốc không đổi 54km/h. Tính:

a) Động năng của mỗi ô tô.

b) Động năng của ô tô con trong hệ quy chiếu gắn với ô tô tải.

Quảng cáo

Động năng của ô tô tải:

Wđ1\( = {{{m_1}{v^2}} \over 2} = {{{{5000.15}^2}} \over 2} = 562500(J)\)

Động năng ô tô con:

Wđ2\( = {{{m_2}{v^2}} \over 2} = {{{{1300.15}^2}} \over 2} = 146250(J)\)

b) Hai xe chuyển động cùng chiều, cùng vận tốc nên vận tốc của ô tô con trong hệ quy chiếu gắn với ô tô tải bằng 0\( \Rightarrow \)Wđ=0.

Quảng cáo