Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Câu C3 trang 162 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao, Một...

Câu C3 trang 162 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao, Một ô tô đang chạy đều. Lực kéo của động cơ thực hiện công dương. Tại sao động năng của ô...

Bài 34: Động năng. Định lí động năng – Câu C3 trang 162 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao. Một ô tô đang chạy đều. Lực kéo của động cơ thực hiện công dương. Tại sao động năng của ô tô vẫn không đổi?

Một ô tô đang chạy đều. Lực kéo của động cơ thực hiện công dương. Tại sao động năng của ô tô vẫn không đổi?

Ô tô chuyển động đều , công của lực kéo dương nhưng công của lực cản âm có độ lớn bằng công của lực kéo nên công tổng cộng bằng không. Vì vậy động năng của ô tô không đổi.

Quảng cáo