Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 6 trang 163 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao, Một...

Bài 6 trang 163 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao, Một ô tô có khối lượng là 1600kg đang chạy với vận tốc 50km/h thì người lái nhìn thấy một vật...

Bài 34: Động năng. Định lí động năng – Bài 6 trang 163 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao. Một ô tô có khối lượng là 1600kg đang chạy với vận tốc 50km/h thì người lái nhìn thấy một vật cản trước mặt cách khoảng 15m. Người đó đang tắt máy và hãm phanh khẩn cấp. Giả sử lực hãm ô tô là không đổi và bằng 1,2.104N.

Một ô tô có khối lượng là 1600kg đang chạy với vận tốc 50km/h thì người lái nhìn thấy một vật cản trước mặt cách khoảng 15m. Người đó đang tắt máy và hãm phanh khẩn cấp. Giả sử lực hãm ô tô là không đổi và bằng 1,2.104N. Hỏi xe có kịp dừng tránh khỏi đâm vào vật cản hay không?

Quảng cáo

\(m = 1600kg;{v_0} = 50km/h = {{50} \over {3,6}}(m/s);l = 15m;\)

\({F_h} = 1,{2.10^4}N.\)

Áp dụng định lý động năng ta có: \(\eqalign{  &  – {{\rm{W}}_{đ0}} = {A_h} \Leftrightarrow  – {{mv_0^2} \over 2} =  – {F_h}.S  \cr  &  \Rightarrow S = {{mv_0^2} \over {2{F_h}}} = {{1600} \over {2.1,{{2.10}^4}}}.{\left( {{{50} \over {3,6}}} \right)^2} \approx 12,86(m).  \cr  & \Rightarrow S < l  \cr} \)

Xe dừng kịp để không đâm vào vật cản.

Quảng cáo