Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Câu C2 trang 108 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Các vật...

Câu C2 trang 108 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Các vật trong hệ ở Hình 24.3 có thể đứng yên hoặc chuyển động theo những khả năng nào ? Làm thế nào...

Bài 24 : Chuyển động của hệ vật – Câu C2 trang 108 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao. Các vật trong hệ ở Hình 24.3 có thể đứng yên hoặc chuyển động theo những khả năng nào ? Làm thế nào để biết được khả năng xảy ra ?

Các vật trong hệ ở Hình 24.3 có thể đứng yên hoặc chuyển động theo những khả năng nào ? Làm thế nào để biết được khả năng xảy ra ?

So sánh P1 và P2x ta biết được xu hướng chuyển động của hệ.

Quảng cáo

Trong bài : P1 > P2x nên nếu chuyển động được thì hệ chuyển động sao cho m1 xuống

\(=>\) Chiều lực ma sát cùng chiều \(\overrightarrow {{P_{2x}}} \). Muốn biết có chuyển động được không, ta so sánh P1 và P2x + FM.

 

Nếu P1 > P2x + FM thì hệ chuyển động được từ trạng thái nghỉ.

Nếu P1 < P2x + FM thì hệ đứng yên.

( Bài toán không cho biết \({\mu _{n\,}}\) để tính FM, lời giải dựa vào quan hệ P1 > P2x + Fmst để khẳng định m1 đi xuống là sai).

Quảng cáo