Trang chủ Lớp 11 SBT Hóa học 11 Nâng cao Bài 9.35 trang 75 SBT nâng cao Hóa 11: Dùng quỳ tím...

Bài 9.35 trang 75 SBT nâng cao Hóa 11: Dùng quỳ tím tách được thành 2 nhóm : làm đỏ quỳ tím có 2 axit ; anđehit và ancol không làm đỏ quỳ tím...

Bài 9.35 trang 75 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. \(HCOOH + 2\left[ {Ag{{(N{H_3})}_2}} \right]OH \)\(\to\)\( {(N{H_4})_2}C{O_3} + 2Ag \downarrow  + {H_2}O + 2N{H_3}\). Bài 62. Luyện tập : Axit cacboxylic

Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các dung dịch trong nước của các chất sau : fomananđehit,axit fomic,axit axetic, ancol etylic.

Quảng cáo
Đang tải...

– Dùng quỳ tím tách được thành 2 nhóm : làm đỏ quỳ tím có 2 axit ; anđehit và ancol không làm đỏ quỳ tím

-Dùng dung dịch bạc nitrat trong amoniac nhận biết được axit fomic do có phản ứng tráng gương

\(HCOOH + 2\left[ {Ag{{(N{H_3})}_2}} \right]OH \)\(\to\)\( {(N{H_4})_2}C{O_3} + 2Ag \downarrow  + {H_2}O + 2N{H_3}\)

Hoặc \(HCHO + 4\left[ {Ag{{(N{H_3})}_2}} \right]OH \to \)\({(N{H_4})_2}C{O_3} + 4Ag \downarrow  + 6N{H_3} + 2{H_2}O\)

Ancol etylic thì không có phản ứng đó.