Trang chủ Lớp 11 SBT Hóa học 11 Nâng cao Bài 9.18 trang 73 SBT Hóa 11 Nâng cao: Bài 60. Axit...

Bài 9.18 trang 73 SBT Hóa 11 Nâng cao: Bài 60. Axit cacboxylic : cấu trúc danh pháp và tính chất vật lí...

Bài 9.18 trang 73 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Chọn đáp án B. Bài 60. Axit cacboxylic : cấu trúc danh pháp và tính chất vật lí

Axit cacboxylic X no,mạch hở,đơn chức có phần trăm khối lượng oxi bằng 43,24%. Công thức phân tử của X là

Quảng cáo
Đang tải...

\(\eqalign{  & A.{C_2}{H_4}{O_2}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,B.{C_3}{H_6}{O_2}  \cr  & C.{C_2}{H_2}{O_2}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,D.{C_4}{H_{10}}O \cr} \)

Chọn đáp án B

Hướng dẫn : Axit đơn chức phân tử có một nhóm –COOH ( có 2 nguyên tử oxi) : \({C_n}{H_{2n + 1}}{\rm{COOH}}\). Từ %\({m_o}\) tính được \({M_x} = 74(g/mol)\) và tính được n = 2