Trang chủ Lớp 11 SBT Hóa học 11 Nâng cao Bài 9.19 trang 73 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng...

Bài 9.19 trang 73 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao: Tên của X là...

Bài 9.19 trang 73 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. C.axit isohexanoic                       D. Axit 4-metylpentanoic.. Bài 60. Axit cacboxylic : cấu trúc danh pháp và tính chất vật lí

Cho axit X có CTCT : \(\eqalign{  & C{H_3}\mathop {CH}\limits_| C{H_2}C{H_2}{\rm{COO}}H  \cr  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,C{H_3}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \cr} \)

Tên của X là

Quảng cáo
Đang tải...

A. axit 2-metylbutyric                  B. axit 2-metylbutanoic

C.axit isohexanoic                       D. Axit 4-metylpentanoic.

Chọn đáp án D