Trang chủ Lớp 11 SBT Hóa học 11 Nâng cao Bài 9.20 trang 73 SBT Hóa 11 Nâng cao: Công thức nào...

Bài 9.20 trang 73 SBT Hóa 11 Nâng cao: Công thức nào dưới đây là của axit 2,4-đimetylpentanoic ?...

Bài 9.20 trang 73 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Chọn đáp án B. Bài 60. Axit cacboxylic : cấu trúc danh pháp và tính chất vật lí

Công thức nào dưới đây là của axit 2,4-đimetylpentanoic ?

Quảng cáo
Đang tải...

Chọn đáp án B