Trang chủ Lớp 11 SBT Hóa học 11 Nâng cao Bài 9.28 trang 74 SBT Hóa 11 Nâng cao: Về cấu tạo,...

Bài 9.28 trang 74 SBT Hóa 11 Nâng cao: Về cấu tạo, phân tử axit fomic có nhóm chức anđehit –CHO nên có thể hiện tính chất của anđehit là có phản ...

Bài 9.28 trang 74 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Bài 61. Axit cacboxylic : Tính chất hóa học điều chế và ứng dụng

Axit fomic (HCOOH) ngoài tính axit còn có tính chất của một anđehit : khi cho một axit fomic vào dung dịch bạc nitrat trong amoniac, đun nhẹ, thấy có bạc kim loại kết tủa. Viết phương trình hóa học và giải thích.

Quảng cáo
Đang tải...

Về cấu tạo, phân tử axit fomic có nhóm chức anđehit –CHO nên có thể hiện tính chất của anđehit là có phản ứng tráng bạc :

\(HCOOH + 2\left[ {Ag{{(N{H_3})}_2}} \right]OH \to \)\({(N{H_4})_2}C{O_3} + 2Ag + 2N{H_3} + {H_2}O\)