Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 10 trang 6 SBT Hình 11 Nâng cao: Chứng tỏ rằng...

Câu 10 trang 6 SBT Hình 11 Nâng cao: Chứng tỏ rằng hợp thành của hai hay nhiều phép dời hình là một phép...

Chia sẻ
Chứng tỏ rằng hợp thành của hai hay nhiều phép dời hình là một phép dời hình.. Câu 10 trang 6 Sách bài tập Hình Học 11 nâng cao. – Bài 1 2: Mở đầu về phép biến hình. Phép tịnh tiến và phép dời hình

10. Trang 6 Sách bài tập Hình Học 11 nâng cao.

Chứng tỏ rằng hợp thành của hai hay nhiều phép dời hình là một phép dời hình.

Giải

Vì mỗi phép dời hình đều không làm thay đổi khoảng cách giữa hai điểm bất kì, nên hợp thành của chúng cũng có tính chất đó, bởi vậy nó cũng là phép dời hình.