Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 14 trang 52 Toán Hình 11 Nâng cao (SBT): Cho tứ...

Câu 14 trang 52 Toán Hình 11 Nâng cao (SBT): Cho tứ diện ABCD. Hãy xác định thiết diện của hình tứ diện ABCD khi...

Cho tứ diện ABCD. Hãy xác định thiết diện của hình tứ diện ABCD khi cắt bởi mặt phẳng (MNI) trong các trường hợp dưới đây.. Câu 14 trang 52 Sách bài tập Hình học 11 nâng cao. Bài 1: Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

14. Trang 52 Sách bài tập Hình học 11 nâng cao.

Cho tứ diện ABCD. Hãy xác định thiết diện của hình tứ diện ABCD khi cắt bởi mặt phẳng (MNI) trong các trường hợp dưới đây:

Quảng cáo

a) Thiết diện là tam giác MNI.

b) Kéo dài MI cắt BD tại  J. Nối J với N cắt CD tại E. Thiết diện là tứ giác MIEN.

c) Kéo dài MI cắt AC tại J. Nối J và N cắt CD tại E. Thiết diện là tứ giác MIEN.

Quảng cáo