Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 7 trang 51 Sách Hình 11 Nâng cao – SBT: Cho...

Câu 7 trang 51 Sách Hình 11 Nâng cao – SBT: Cho bốn điểm không đồng phẳng A, B, C, D. Gọi M, N lần lượt là trung...

Cho bốn điểm không đồng phẳng A, B, C, D. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AC và BC. Trên đoạn BD lấy điểm P sao cho BP = 2PD.. Câu 7 trang 51 Sách bài tập Hình học 11 nâng cao. Bài 1: Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

7. Trang 51 sách bài tập Hình học 11 nâng cao.

 Cho bốn điểm không đồng phẳng A, B, C, D. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AC và BC. Trên đoạn BD lấy điểm P sao cho BP = 2PD.

a) Tìm giao điểm của đường thẳng CD với mp (MNP)

Quảng cáo

b) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (MNP) và (ABD).

a) Xét mp(BCD), ta có \({{BN} \over {BC}} \ne {{BP} \over {BD}}.\) Suy ra đường thẳng NP cắt đường thẳng CD tại một điểm I. Điểm I thuộc CD và cũng thuộc mp(MNP) nên I chính là giao điểm của CD và mp(NMP).

b) Gọi E là giao điểm của đường thẳng MI và AD. Khi đó, rõ ràng E và P là hai điểm chung của hai mặt phẳng (MNP) và (ABD).

Vậy \(\left( {MNP} \right) \cap \left( {ABD} \right) = EP.\)

Quảng cáo