Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 17 trang 53 Sách bài tập Hình học 11 nâng cao:...

Câu 17 trang 53 Sách bài tập Hình học 11 nâng cao: Cho tứ diện ABCD. Gọi E là điểm đối xứng của A qua điểm C. Xác định...

Chia sẻ
Cho tứ diện ABCD. Gọi E là điểm đối xứng của A qua điểm C. Xác định thiết diện của hình tứ diện khi cắt bởi mặt phẳng đi qua B, E và một điểm F trong các trường hợp sau đây.. Câu 17 trang 53 Sách bài tập Hình học 11 nâng cao. – Bài 1: Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

17. Trang 53 Sách bài tập Hình học 11 nâng cao.

Cho tứ diện ABCD. Gọi E là điểm đối xứng của A qua điểm C. Xác định thiết diện của hình tứ diện khi cắt bởi mặt phẳng đi qua B, E và một điểm F trong các trường hợp sau đây:

a) F nằm trên đoạn CD và không trùng với C và D.

b)  F nằm trong tam giác ACD.

c) F nằm trong đoạn thẳng DD’ (D’ là trọng tâm của tam giác ABC).

Giải

a) Trong mp(ACD), kéo dài EF cắt AD tại K. Khi đó thiết diện cần tìm là tam giác BFK.

b) Trong mp(ACD) kéo dài EF cắt AD và DC lần lượt tại K và J. Khi đó thiết diện cần tìm tam giác BKJ.

c) Gọi I là giao điểm của BD’ và AC (I là trung điểm của AC). Xét mp(BDI) ta có đường thẳng BF cắt DI tại một điểm J. Khi đó J là điểm chung của hai mặt phẳng (BEF) và (DAC).

Vậy (BEF) cắt (DAC) theo đường thẳng EJ. Đường thẳng này cắt AD và DC tại M và N.

Vậy thiết diện cần tìm là tam giác BMN.