Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 2.41 trang 67 sách bài tập Đại số và Giải tích...

Câu 2.41 trang 67 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao: Một hộp đựng 9 thẻ được đánh số 1, 2,…9. Rút ngẫu nhiên hai thẻ và nhân...

Câu 2.41 trang 67 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Một hộp đựng 9 thẻ được đánh số 1, 2,…9. Rút ngẫu nhiên hai thẻ và nhân hai số ghi trên hai thẻ với nhau. Tính. Bài 4 5: Biến cố và xác suất của biến cố – Các quy tắc tính xác suất

Một hộp đựng 9 thẻ được đánh số 1, 2,…9. Rút ngẫu nhiên hai thẻ và nhân hai số ghi trên hai thẻ với nhau. Tính xác suất để

a) Tích nhận được là số lẻ.

Quảng cáo

b) Tích nhận được là số chẵn.

a) Tích hai số là lẻ khi mà cả hai số đều lẻ. Số cách chọn hai số trong 5 số lẻ là \(C_5^2 = {{5.4} \over 2} = 10.\) Như vậy ta có  \(P = {{C_5^2} \over {C_9^2}} = {{10} \over {36}} = {5 \over {18}}.\)

b)  \(1 – {5 \over {18}} = {{13} \over {18}}.\)

Quảng cáo