Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 2.43 trang 67 SBT Đại Số – Giải tích Nâng cao...

Câu 2.43 trang 67 SBT Đại Số – Giải tích Nâng cao 11 Bài 4 5: Biến cố và xác suất của biến cố – Các quy tắc tính xác suất...

Câu 2.43 trang 67 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Tám người trong đó có hai vợ chồng anh A được xếp ngẫu nhiên xung quanh một bàn tròn. Tính xác suất để hai vợ chồng. Bài 4 5: Biến cố và xác suất của biến cố – Các quy tắc tính xác suất

Tám người trong đó có hai vợ chồng anh A được xếp ngẫu nhiên xung quanh một bàn tròn. Tính xác suất để hai vợ chồng anh A ngồi cạnh nhau (cách sắp xếp được hiểu như bài 2.19).

Quảng cáo

Số cách sắp xếp 8 người quanh bàn tròn là 7!. Có hai cách xếp vợ chồng cạnh nhau. Có 6! cách xếp 6 người còn lại. Vậy xác suất cần tìm là

                                \({{2.6!} \over {7!}} = {2 \over 7}\)

Quảng cáo