Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 3 trang 51 Sách bài tập Hình học 11 nâng cao:...

Câu 3 trang 51 Sách bài tập Hình học 11 nâng cao: Chứng minh rằng không có ba điểm nào trong chúng thẳng...

Chứng minh rằng không có ba điểm nào trong chúng thẳng hàng.. Câu 3 trang 51 Sách bài tập Hình học 11 nâng cao. Bài 1: Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

3. Trang 51 sách bài tập Hình học 11 nâng cao.

Quảng cáo

Cho n điểm \(\left( {n \ge 4} \right)\) trong đó không có bốn điểm nào đồng phẳng. Chứng minh rằng không có ba điểm nào trong chúng thẳng hàng.

Giả sử có ba điểm A, B, C của n điểm đã cho thẳng hàng. Khi đó bốn điểm A, B, C, D nào cũng đồng phẳng (mâu thuẫn với giả thiết. Từ đó suy ra điều phải chứng minh.

Quảng cáo