Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 34 trang 10 Sách BT Hình lớp 11 NC: Cho đường...

Câu 34 trang 10 Sách BT Hình lớp 11 NC: Cho đường thẳng a và một điểm G không nằm trên a. Với mỗi điểm nằm...

Chia sẻ
Cho đường thẳng a và một điểm G không nằm trên a. Với mỗi điểm nằm trên a ta dựng tam giác đều ABC có tâm G. Tìm quỹ tích hai điểm B và C khi A chạy trên a.. Câu 34 trang 10 Sách bài tập Hình Học 11 nâng cao. – Bài 4: Phép quay và phép đối xứng tâm

34. Trang 10 Sách bài tập Hình Học 11 nâng cao.

Cho đường thẳng a và một điểm G không nằm trên a. Với mỗi điểm nằm trên a ta dựng tam giác đều ABC có tâm G. Tìm quỹ tích hai điểm B và C khi A chạy trên a.

Giải

Phép quay tâm G góc quay \({120^o}\) biến A thành B (hoặc C) và phép quay tâm G góc quay \({240^o}\) biến A thành C (hoặc B). Vậy quỹ tích B và C là ảnh của đường thẳng a qua hai phép quay nói trên.