Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 45 trang 12 SBT Hình 11 Nâng cao: Chứng minh rằng...

Câu 45 trang 12 SBT Hình 11 Nâng cao: Chứng minh rằng tâm của bốn hình vuông đó làm thành một tứ giác có...

Chia sẻ
Chứng minh rằng tâm của bốn hình vuông đó làm thành một tứ giác có hai đường chéo bằng nhau và vuông góc với nhau.. Câu 45 trang 12 Sách bài tập Hình Học 11 nâng cao. – Bài 4: Phép quay và phép đối xứng tâm

45. Trang 12 Sách bài tập Hình Học 11 nâng cao.

Về phía ngoài của tứ giác lồi ABCD dựng các hình vuông có cạnh lần lượt là AB, BC, CD, DA. Chứng minh rằng tâm của bốn hình vuông đó làm thành một tứ giác có hai đường chéo bằng nhau và vuông góc với nhau.

Giải

Gọi \({O_1},\,{O_2},\,{O_3},\,{O_4}\) là tâm hình vuông có cạnh lần lượt là AB, BC, CD, DA và I là trung điểm của đoạn thẳng AC. Xét tam giác ABC và tam giác ACD thì theo kết quả bài tập 43 ta có \(I{O_1}{O_2}\) và \(I{O_4}{O_3}\) là những tam giác vuông cân. Từ đó, Suy ra phép quay tâm I góc quay \( – {90^o}\) biến \({O_1}\) thành \({O_2}\) và biến \({O_3}\) thành \({O_4}\). Do đó, ta có:

\({O_1}{O_3} = {O_2}{O_4}\) và \({O_1}{O_3} \bot {O_2}{O_4}\)