Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 4 trang 6 SBT Hình 11 Nâng cao: Xác định điểm...

Câu 4 trang 6 SBT Hình 11 Nâng cao: Xác định điểm M trên (O; R)....

Xác định điểm M trên (O; R).. Câu 4 trang 6 Sách bài tập Hình Học 11 nâng cao. – Bài 1 2: Mở đầu về phép biến hình. Phép tịnh tiến và phép dời hình

4. Trang 6 Sách bài tập Hình Học 11 nâng cao.

Cho hai đường tròn không đồng tâm (O; R) và \((O_1;R_1)\) và một điểm A trên (O; R). Xác định điểm M trên (O; R) và điểm N trên \(\left( {{O_1};\,{R_1}} \right)\) sao cho \(\overrightarrow {MN}  = \overrightarrow {OA} \).

Quảng cáo

Giả sử đã xác định được M và N theo yêu cầu của bài toán. Khi đó, phép tịnh tiến T theo vecto \(\overrightarrow {OA} \) sẽ biến điểm M thành điểm N và biến đường tròn (O; R) thành đường tròn (A; R). Vì (O; R) đi qua M, nên (A; R) đi qua N. Do đó N là giao điểm của hai đường tròn (A; R) và \(\left( {{O_1};\,{R_1}} \right)\). Từ đó dễ dàng suy ra cách dựng.

Số nghiệm hình phụ thuộc vào số giao điểm của hai đường tròn (A; R) và \(\left( {{O_1};\,{R_1}} \right)\).

Quảng cáo